Társ a hajózásban!
Időjárásjelentés
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Facebook

Hajós jogszabályok

57/2011. (XI.22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről (HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT)

15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet a hajós képesítésekről

13/2001.(IV.10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

9/2009. (III.6.) KHEM rendelet a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet, valamint a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról sz

2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről

46/2001. (XII.27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól

26/2002. (XI.29.) GKM rendelet a hajós és tengerész szolgálati könyvről

21/2002. (XI.8.) GKM-ESZCSM együttes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

60/2004. (IV.24.) GKM rendelet a rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadásáról

29/2001. (IX.1.)KöViM rendelet a hajózási hatóságok eljárási díjairól

25/2008. (IX.23.) KHEM rendelet a hajózási bírság kivetése részletes szabályairól és a bírság felhasználása rendjéről

237/2002. (XI.8.) Korm. rendelet a hajózási hatóságok feladat-és hatásköréről, valamint illetékességéről

28/2000. (XII.18.) KöViM rendelet a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről

49/2002. (XII.28.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról

50/2002. (XII.29.) GKM rendelet a kikötő, komp-és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

198/2000. (XI.29.) Korm. rendelet az úszólétesítmények lajstromozásáról

2/2000. (VII.26.) KöVim rendelet a kedvtelési célú vízijárművek tervezéséről,építéséről és megfelelőségének tanúsításáról

36/2011. (IX.22.) NGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII.30.)NFGM rendelet módosításáról és a hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó előírásokról szóló 7/2000.(II.25.) GM rendelet hatály

219/2007. (VIII.15.)Korm. rendelet a folyami információs szolgáltatásokról

1973. évi 28. törvényerejű rendelet a belvízi hajók összeütközésével kapcsolatos felelősség egyes szabályainak egységesítéséről Genfben, az 1960. évi március hó 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

261/2008. (XI.3.) Korm. rendelet a vízi személyszállítás feltételeiről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 

(Forrás: www.magyarorszag.hu)