Társ a hajózásban!
Időjárásjelentés
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Facebook

Hajószemlék szervezése

A Best in Sailing Kft. vállalja időszakos üzemképességi- és parti szemlék  szervezését kishajók, nagyhajók, motoros vízi sporteszközök, úszó munkagépek, kompok, úszóművek részére.

Hajószemlék fajtái:

 • első üzembe helyezés előtti vizsgálat,
 • parti szemle,
 • időszakos üzemképességi vizsgálat,
 • építés közbeni szemle
 • típusengedélyezési eljárással összefüggő vizsgálat,
 • különleges szállítás engedélyezésével összefüggésben végzett szemle.

A hajószemle lebonyolításához a Szemlekérelem nyomtatványt kell kitölteni és benyújtani, majd a szemléket meghatározott időpontokban szemlebizottságok végzik. A bizottság a kis- és nagyhajók, motoros vízi sporteszközök, úszó munkagépek, kompok, úszóművek műszaki és hajózásbiztonsági alkalmasságát, nautikai-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi és személybiztonsági előírások teljesülését vizsgálja.

Kishajók, motoros vízi sporteszközök

Első üzembe helyezés

Kishajók és motoros vízi sporteszközök esetében szemlét a nyilvántartásba vételt megelőzően, motorcserét követően, továbbá a működési körzet változásakor kell kérni. „Az üzembe helyezési vizsgálat során, a hajózási hatóság ellenőrzi a kishajó, illetve a vízi sporteszköz kialakítását, berendezései üzembiztos működését, meghatározza a kishajó, vízi sporteszköz üzemeltetésének fontosabb feltételeit, engedélyezett működési területét, legnagyobb személybefogadó képességét, megengedett legnagyobb terhelhetőségét, biztonsági felszerelését és kezelő személyzetének létszámát.” (Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság)

A kishajó, motoros vízi sporteszköz üzembe helyezési eljárás elindításához benyújtandó dokumentumok:

 • kitöltött Szemlekérelem nyomtatvány.
 • 2 darab színes fénykép a  kész hajóról / motoros vízi sporteszközről, valamint a motorról, eltérő nézetben
 • „a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelősége tanúsításáról szóló, a 2003/44/EK irányelvvel módosított 94/25/EK irányelv hazai bevezetését szolgáló 2/2000.(VII.26.) KöViM rendelet szerinti megfelelőségi igazolást.” (Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság)
 • CE jelölés meglétének igazolása fényképpel
 • hatósági díj befizetésének igazolása

Kedvtelési célú kishajónál és vízi sporteszköznél az üzembe helyezéssel együtt a lajstromba vételt is meg kell kérni.

Időszakos szemle

A kishajó, motoros vízi sporteszköz időszakos szemléje során az általános műszaki állapotot, a rendeltetésre való alkalmasságot, a hajózási- és vízi közlekedés biztonsági előírásoknak való megfelelőséget, a berendezések üzembiztos működését, a felszereléseket, az általános szerkezeti állapotot, az okmányokat, a személyzet létszámát és képesítését ellenőrzik, valamint üzemi próbát tartanak. Időszakos szemlét a Szemlekérelem nyomtatvány kitöltésével és a hatósági díj befizetésének igazolásával lehet kérni.

Motorcsere

Motorcserét követően a hajózási hatóság üzembe helyezési eljárást folytat le, melynek során ellenőrzi a motor beépítését, felszerelését, működését. Motorcserét követően akkor nem szükséges üzembe helyezési eljárást kérni, ha a kishajó hajóokmánya műszakilag érvényes és új motor felszerelésére kerül sor, melynek teljesítménye nem tér el a hajólevélben feltüntetett motor teljesítményétől. A motor származását számlával, a motor megfelelőségét tanúsítvánnyal kell igazolni. Továbbá fényképet kell mellékelni a típus- és sorozatszámról. Ezen feltételek teljesülése esetén lajstromadat változtatásra van szükség.

A motorcsere üzembe helyezés elindításához benyújtandó dokumentumok:

 • Szemlekérelem nyomtatvány
 • 2 darab színes fénykép a motorról, eltérő nézetben, valamint a motor egyedi azonosító adatait tartalmazó gyártmánytábláról
 • -„ a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelősége tanúsításáról szóló, a 2003/44/EK irányelvvel módosított 94/25/EK irányelv hazai bevezetését szolgáló 2/2000.(VII.26.) KöViM rendelet szerinti megfelelőségi igazolást” (Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság)
 • CE jelölés meglétének igazolása fényképpel
 • hatósági díj befizetésének igazolása

Parti szemle

A parti szemle során a kishajó víz alatt lévő részeinek, gépészeti- és szerkezeti elemeinek ellenőrzése történik, vízből kiemelt állapotban. Parti szemlét a Szemlekérelem nyomtatvány kitöltésével és a hatósági díj befizetésének igazolásával lehet kérni.

 

Nagyhajók, úszómunkagépek, kompok  

Első üzembe helyezés

A nagyhajók, úszómunkagépek, kompok engedélyezési eljárásának lépései:

 • tervek jóváhagyatása az építés megkezdése előtt
 • nagyhajók, úszómunkagépek, kompok bemutatása vízre tételt megelőzően és működés közben
 • lajstromozás

A nagyhajók, úszómunkagépek, kompok üzembe helyezése során a műszaki megfelelőséget, az üzemképesség a vízi közlekedésbiztonsági előírások teljesülését, a rendeltetésszerű használatra való biztonságos alkalmasságot vizsgálják. Az építési terveket az építés megkezdése előtt legalább 60 nappal kell két eredeti példányban a hajózási hatóságnak benyújtani. Az építést műszaki vezetőnek kell irányítania „Az üzembe helyezési szemle során vizsgálják az úszólétesítmény kialakítását, az általános műszaki állapotát, a rendeltetésre való alkalmasságot, berendezései üzembiztos működését, meghatározásra kerülnek az üzemeltetés feltételei, az engedélyezett működési terület (hajózási zóna), a legnagyobb személybefogadó képesség, a megengedett legnagyobb terhelhetőség, a minimális szabadoldal magasság, a biztonsági felszerelések köre, kezelőszemélyzet szükséges létszáma és annak szakképzettség szerinti összetétele, továbbá vizsgáljuk, hogy a funkcionális feladatra való alkalmasság mellett az úszólétesítmény megfelel-e a munka-, a tűz- az egészségvédelmi és a környezetvédelmi előírásoknak” (Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság).

Az üzembe helyezési eljáráshoz benyújtandó dokumentumok:

 • Szemlekérelem nyomtatvány
 • 2 darab színes fénykép a kész úszó-munkagépről, kompról, eltérő nézetben
 • kivitelezésre vonatkozó bizonylatok és tanúsítványok
 • hatósági díj befizetésének igazolása

Az üzembe helyezéssel együtt a lajstromba vételt is meg kell kérni.

Időszakos szemle  

A nagyhajók, úszómunkagépek, kompok időszakos szemléje során az általános műszaki állapotot, a rendeltetésre való alkalmasságot, a hajózási- és vízi közlekedés biztonsági előírásoknak való megfelelőséget, a berendezések üzembiztos működését, a felszereléseket, az általános szerkezeti állapotot, az okmányokat, a személyzet létszámát és képesítését ellenőrzik, valamint üzemi próbát tartanak. Időszakos szemlét a Szemlekérelem nyomtatvány kitöltésével és a hatósági díj befizetésének igazolásával lehet kérni.

Parti szemle  

A parti szemle során az úszólétesítmény víz alatt lévő részeinek, gépészeti- és szerkezeti elemeinek ellenőrzése történik, vízből kiemelt állapotban. Parti szemlét a Szemlekérelem nyomtatvány kitöltésével és a hatósági díj befizetésének igazolásával lehet kérni.

Köbözés „A belvízi nagyhajókat, az önjáró kompokat és az önjáró úszómunkagépeket köbözni kell, melynek célja az úszólétesítmények térfogatának, vízkiszorításának és hordképességének megállapítása. Köbözési felmérést kell végezni az új építésű, illetve átépített úszólétesítmények esetén. Az első köbözés alapján kiállított bizonyítvány átépítésig, de legfeljebb 15 évig érvényes, ezt követően, köbözési ellenőrzés alapján, az okmány érvényessége változatlan állapot esetén 10 évenként meghosszabbításra kerül. Az új köbözéshez és a hordképesség megállapításhoz tervjóváhagyás szükséges. A hajózási hatóság a köbözés során ellenőrzi a jóváhagyott tervek szerinti hajótest és térkialakítást, meghatározza a legnagyobb bemerülés síkját, a szabadoldal legkisebb magasságát, a biztonsági távolságot, a merülési- és köbözési jelek, illetve mércék elhelyezését.” (Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság). Köbözési eljárást a Szemlekérelem nyomtatvány kitöltésével és a hatósági díj befizetésének igazolásával lehet kérni.

Úszóművek

Első üzembe helyezés

Úszómű: vízre telepített úszólétesítmény, amely nem rendelkezik önálló meghajtással és meghatározott, állandó helyen a parttal közvetlen vagy közvetett kapcsolatban, kikötött állapotban üzemel. Üzemeltetési engedélyhez kötött  úszóművek:

 • kereskedelmi szolgáltató úszóművek (gazdaságú célú úszómű)
 • fedélzetén lakótéri felépítmény van kialakítva,
 • fedélzetének területe 25 m2 vagy nagyobb

Úszómű engedélyezési eljárás lépései:

 • tervek jóváhagyatása az építés megkezdése előtt
 • kész úszómű bemutatása vízre tétel előtt  és működés közben
 • lajstromozás

Az úszómű üzembe helyezése során a műszaki megfelelőséget, az üzemképesség a vízi közlekedésbiztonsági előírások teljesülését, a rendeltetésszerű használatra való biztonságos alkalmasságot vizsgálják. „Az üzembe helyezési vizsgálat során, a hajózási hatóság vizsgálja az úszómű kialakítását, üzembiztos működését, meghatározza üzemeltetésének feltételeit, engedélyezett működési területét, legnagyobb személybefogadó képességét, megengedett legnagyobb terhelhetőségét, a minimális szabadoldal magasságát, a biztonsági felszerelését, továbbá vizsgálja, hogy a funkcionális feladatra való alkalmasság mellett megfelel-e a munka-, a tűz- az egészségvédelmi és a környezetvédelmi előírásoknak” (Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság). Az építési terveket az építés megkezdése előtt legalább 60 nappal kell két eredeti példányban a hajózási hatóságnak benyújtani. Az építést műszaki vezetőnek kell irányítania

Az úszómű üzembe helyezési eljárásához benyújtandó dokumentumok:

 • Szemlekérelem nyomtatvány
 • 2 db színes fénykép  a kész úszóműről, eltérő nézetben
 • kivitelezésre vonatkozó bizonylatok és tanúsítványok
 • hatósági díj befizetésének igazolása

Az üzembe helyezéssel együtt a lajstromba vételt is meg kell kérni.

Időszakos szemle

Az úszómű időszakos szemléje során az általános műszaki állapotot, a rendeltetésre való alkalmasságot, a hajózási- és vízi közlekedés biztonsági előírásoknak való megfelelőséget, a berendezések üzembiztos működését, a felszereléseket, az általános szerkezeti állapotot, az okmányokat, a személyzet létszámát és képesítését ellenőrzik, valamint üzemi próbát tartanak. Időszakos szemlét a Szemlekérelem nyomtatvány kitöltésével és a hatósági díj befizetésének igazolásával lehet kérni.

Parti szemle

A parti szemle során az úszómű víz alatt lévő részeinek, gépészeti- és szerkezeti elemeinek ellenőrzése történik, vízből kiemelt állapotban. Parti szemlét a Szemlekérelem nyomtatvány kitöltésével és a hatósági díj befizetésének igazolásával lehet kérni.   A tevékenység ismertetése a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott tájékoztató alapján készült. A hajószemlék ügyintézésnek díja egyéni megbeszélés alapján kerül megállapításra.