Társ a hajózásban!
Időjárásjelentés
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Facebook

Alap biztonsági kompetencia (Hajós Szolgálati Könyv kiváltásához)

Alap biztonsági kompetencia vizsgára felkészítő tanfolyam

12/2022. / IV.14 / ITM rendelet I. melléklet

2. A fedélzeti személyzet képesítései kezdő szinten.

2. Gyakornok képesítés bejegyzését és az első hajós szolgálati könyv kiállítása iránti kérelmet a vizsgaközpont akkor teljesíti, ha a kérelmező legalább a 16. életévét betöltötte és elvégezte a 2. melléklet 2. pont 2.2 alpontjában foglalt biztonsági alapképzést.

2.2 Biztonsági alapképzés
2.2.1.Biztonsági alapképzést az a képzőszerv végezhet és igazolhat a vizsgaközpont részére, amelynek képzését a hajózási hatóság jóváhagyta.
2.2.2. A képzőszerv által szervezett képzésnek ki kell terjednie a gyakornok által végezhető valamennyi biztonságot érintő elem gyakorlati végrehajtási képességének biztosítására, az alapvető hajós tevékenységek és szolgálati viszonyok megismerése, valamint a gyakornok kötelezettségeire és jogaira.
2.2.3. A képzőszerv által az 1. pont szerint kiállított igazolás tartalmazza:
2.2.3.1. a képzés jóváhagyására való hivatkozást,
2.2.3.2. a gyakornok következő személyes adatait: név, anyja neve, születés helye és ideje,
2.2.3.3. a képzés tartalmát és időtartamát,
2.2.3.4. a sikeres vizsga időpontját,
2.2.3.5. a képzőszerv azonosítóit
2.2.4. Az igazolást magyar nyelven, a hajózási hatóság engedélyében szereplő formátumban kell kiadni
2.2.5. A vizsgaközpont a hajós szolgálati könyv kiállításakor az igazolás alapján bejegyzi a gyakornok minősítést a szolgálati könyv megszerzett képesítéseket tartalmazó oldalára.

A képzés célja továbbá, hogy a jelöltek munkába állásuk előtt ismerjék meg, és sajátítsák el a matrózok legfontosabb feladatait, valamint legyenek tisztában a munkába állás legfontosabb szabályaival, és a matrózok feladatkörével.

A képzések az igényekhez igazodó időpontban, megfelelő létszám (6 – 10 fő) esetén indulnak.

Vizsgára bocsátás feltételei

Betöltött 16. életév, hajózási hatóság által jóváhagyott képzési program elvégzése;
Személyi igazolvány alapján kitöltött jelentkezési lap;
Egészségügyi alkalmasság igazolása;
Vizsgadíj + a hajós szolgálati könyv díjának befizetése.

Tanfolyamra való felvétel feltételei
Betöltött 16. életév;
Személyi igazolvány alapján kitöltött jelentkezési lap leadása;
Tanulmányi Szerződésben foglaltak elfogadása és aláírása;
A tanfolyamdíj befizetése.

Tantárgyak

Elmélet

Életmentő készülékek használata a fulladás megelőzésére 1 óra
Különleges munkakörnyezet a vízi járművek fedélzetén 1 óra
Tűzoltás a hajó fedélzetén 1 óra
Alapvető elsősegélynyújtási intézkedések 1 óra

Gyakorlati oktatás

Életmentő készülékek használata a fulladás megelőzésére 5 óra
Különleges munkakörnyezet a vízi járművek fedélzetén 3 óra
Tűzoltás a hajó fedélzetén 2 óra
Zaj által okozott kockázatok a fedélzeten 2 óra
Veszélyes anyagok kezelése a vízi járművek fedélzetén 4 óra
Alapvető elsősegélynyújtási intézkedések 3 óra
Szabványosított kommunikációs kifejezések 3 óra

Képzés helyszíne

Az elméleti képzés helyszíne:
Agárd
Velence
A gyakorlati képzés helyszíne:
Agárd

A vizsgabizottság tagjai
A vizsgabizottság legalább 2 főből áll: a vizsgabizottság elnökéből, valamint 1 vizsgabizottsági tagból (akik a tanfolyam előadóiból kerül ki).

A vizsga lebonyolítása
Az elméleti vizsgán a jelölt az oktatott tantárgyakból két – két kérdést húz. A vizsgázó megfelel a tárgyi vizsgán, ha a kihúzott kérdések mindegyikére önállóan, vagy rávezető kérdések segítségével igazolja a tananyag elsajátítását.

A jelölt nem felel meg, ha még rávezető kérdések segítségével sem tud a tantárgy valamelyik kérdésére válaszolni.

Gyakorlati vizsga alól felmentés nem adható.

A vizsgajegyzőkönyvet a tanfolyam szervezője egy munkanappal a vizsga előtt lezárja.
A lezárt jegyzőkönyvet a vizsgabizottság nem módosíthatja.

A vizsgajegyzőkönyvben a sikeres vizsgát „M”, a sikertelen vizsgát ”B” betűvel kell jelölni. A felmentést kapott vizsgaelemet „fm” jelöléssel, aki a vizsgán nem jelent meg egy vízszintes vonallal kell jelölni.

Az a jelölt, aki a vizsgán nem jelent meg, és távolmaradását legalább egy munkanappal a vizsga megkezdése előtt nem jelezte, csak megismételt vizsgát tehet.

Azt a jelöltet, aki a vizsgán nem megfelelő állapotban jelent meg (alkoholos, gyógyszeres, stb.) a vizsgabizottság köteles a vizsgától eltiltani.

A gyakorlati vizsga evezési vizsgaelemén a jelölt nem felelt meg, ha a kitérési szabályokat, valamint a vízbőlmentés műveletét nem az előírásoknak megfelelően hajtotta végre. A többi gyakorlati elem esetében a jelölt nem felel meg, ha a vizsgaelemek több mint 75 %-át nem tudta végrehajtani

A tanfolyami díj tartalmazza a vizsgadíjat!

Jelentkezem