Társ a hajózásban!
Időjárásjelentés
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Facebook

Úszóműállásokkal kapcsolatos ügyintézés

A Best in Sailing Kft. vállalja az úszómű állásokkal kapcsolatos ügyintézést.

 

Úszóműállás létesítésének engedélyezése

Az úszóműállás létesítési engedélyezési kérelemnek tartalmaznia kell:

 • Adatlap;
 • jogerős hatósági engedélyek(környezetvédelmi-, vízjogi engedély)
 • a használt víz- és parti terület tulajdonosának hozzájárulása
 • helyszínrajz, műszaki tervek 3 példányban
 • tervezői jogosultság igazolása, tervezői nyilatkozat
 • az úszómű érvényes okmánya
 • közművek üzemben tartóinak a szolgáltatás biztosításáról szóló nyilatkozatát, illetve elutasító nyilatkozat esetén a közműkiváltó műszaki megoldás leírása
 • az eljárási díj befizetésének igazolása
 • a létesítmény vízterületének, valamint a víziút hozzá kapcsolódó 500-500 m hosszú szakaszának mélységvonalas helyszínrajza
 • a helyi vízmérce alapadatai
 • a létesítmény részét képező úszó létesítmények jellemző adatai
 • üzemeltetési rend terve
 • a csatlakozó partél elöntési vízszintje
 • közúti kapcsolat
 • mentőeszközök
 • az úszólétesítmények megvilágítása
 • úszólétesítmények védelme

 

Úszóműállás használatbavételi engedélye

Az úszóműállás használatbavételi engedély alapján vehető használatba.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • létesítmény helyének és rendeltetésének megnevezése
 • a létesítési engedély száma, kelte
 • felelős műszaki vezető  nyilatkozata arról, hogy az építési munkát szakszerűen végezték és az úszóműállás rendetetésszerű használatra alkalmas
 • közművek üzemben tartójának nyilatkozata
 • a megvalósulási tervdokumentáció 3 példányban
 • üzemeltetési szabályzat tervezete
 • eljárási díj befizetésének igazolása

 

Üzemben tartási engedély

A használatbavételi engedélyben meghatározott időszak lejártát követően az úszóműállás üzemben tartási engedéllyel üzemeltethető..

Az  úszóműállás üzemben tartási engedély kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Adatlap
 • a használatbavételi, vagy a legutóbbi üzemben tartási engedély kiadása óta elvégzett munkálatok leírása
 • az eljárási díj befizetésének igazolása

 

Adatváltozás

Az úszóműállás üzemeltetése alatt bekövetkezett változások az üzemben tartási engedélyben kerülnek átvezetésre.

Az adatváltozás átvezetéséhez csatolandó mellékletek:

 • Adatlap
 • a megváltozott adatok igazolására szolgáló dokumentumok
 • eljárási díj befizetésének igazolása

 

Bejelentési kötelezettségek

Az úszóműállás üzemeltetője köteles bejelentést tenni az alábbi események bekövetkezése esetén:

 • üzemképességet befolyásoló esemény
 • úszóműállás megbontása vagy eltávolítása
 • hajózási baleset
 • megszüntetés

 

A tevékenység ismertetése a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott tájékoztató alapján készült.

Az úszómű állásokkal kapcsolatos ügyintézés díja egyéni megbeszélés alapján kerül megállapításra.