Társ a hajózásban!
Időjárásjelentés
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Facebook

Üzembe helyezési eljárás lebonyolítása

A Best in Sailing Kft. vállalja a hajó üzembe helyezési eljárások lebonyolítását kishajók,

nagyhajók, motoros vízi sporteszközök, úszó munkagépek, kompok, úszóművek részére.

A hajószemle lebonyolításához a Szemlekérelem nyomtatványt kell kitölteni és benyújtani, majd a hajószemléket meghatározott időpontokban szemlebizottságok végzik. A bizottság a kishajók, nagyhajók, motoros vízi sporteszközök, úszó munkagépek, kompok, úszóművek műszaki és hajózásbiztonsági alkalmasságát, nautikai-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi és személybiztonsági előírások teljesülését vizsgálja.

 

 

Kishajók, motoros vízi sporteszközök

Kishajók és motoros vízi sporteszközök esetében az első üzembe helyezési szemlét a nyilvántartásba vételt megelőzően, motorcserét követően, továbbá a működési körzet változásakor kell kérni.

„Az üzembe helyezési vizsgálat során, a hajózási hatóság ellenőrzi a kishajó, illetve a vízi sporteszköz kialakítását, berendezései üzembiztos működését, meghatározza üzemeltetésének fontosabb feltételeit, engedélyezett működési területét, legnagyobb személybefogadó képességét, megengedett legnagyobb terhelhetőségét, biztonsági felszerelését és kezelő személyzetének létszámát.” (Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság)

A kishajó üzembe helyezési eljárás elindításához benyújtandó dokumentumok:

 • kitöltött Szemlekérelem nyomtatvány.
 • 2 darab színes fénykép a  kész hajóról / motoros vízi sporteszközről, valamint a motorról, eltérő nézetben
 • „a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelősége tanúsításáról szóló, a 2003/44/EK irányelvvel módosított 94/25/EK irányelv hazai bevezetését szolgáló 2/2000.(VII.26.) KöViM rendelet szerinti megfelelőségi igazolást.” (Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság)
 • CE jelölés meglétének igazolása fényképpel
 • hatósági díj befizetésének igazolása

Kedvtelési célú kishajónál és vízi sporteszköznél az üzembe helyezéssel együtt a lajstromba vételt is meg kell kérni.

 

Motorcsere

Motorcserét követően a hajózási hatóság üzembe helyezési eljárást folytat le, melynek során ellenőrzi a motor beépítését, felszerelését, működését.

Motorcserét követően akkor nem szükséges üzembe helyezési eljárást kérni, ha a kishajó hajóokmánya műszakilag érvényes és új motor felszerelésére kerül sor, melynek teljesítménye nem tér el a hajólevélben feltüntetett motor teljesítményétől. A motor származását számlával, a motor megfelelőségét tanúsítvánnyal kell igazolni. Továbbá fényképet kell mellékelni a típus- és sorozatszámról. Ezen feltételek teljesülése esetén lajstromadat változtatásra van szükség.

A motorcsere üzembe helyezés elindításához benyújtandó dokumentumok:

 • Szemlekérelem nyomtatvány
 • 2 darab színes fénykép a motorról, eltérő nézetben, valamint a motor egyedi azonosító adatait tartalmazó gyártmánytábláról
 • -„ a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelősége tanúsításáról szóló, a 2003/44/EK irányelvvel módosított 94/25/EK irányelv hazai bevezetését szolgáló 2/2000.(VII.26.) KöViM rendelet szerinti megfelelőségi igazolást” (Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság)
 • CE jelölés meglétének igazolása fényképpel
 • hatósági díj befizetésének igazolása

 

Nagyhajók, úszómunkagépek, kompok

A nagyhajók, úszómunkagépek, kompok hajózási engedélyezési eljárásának lépései:

 • tervek jóváhagyatása az építés megkezdése előtt
 • nagyhajók, úszómunkagépek, kompok bemutatása vízre tételt megelőzően és működés közben
 • lajstromozás

Az üzembe helyezés során a műszaki megfelelőséget, az üzemképesség a vízi közlekedésbiztonsági előírások teljesülését, a rendeltetésszerű használatra való biztonságos alkalmasságot vizsgálják.

Az építési terveket az építés megkezdése előtt legalább 60 nappal kell két eredeti példányban a hajózási hatóságnak benyújtani. Az építést műszaki vezetőnek kell irányítania

„Az üzembe helyezési szemle során vizsgálják az úszólétesítmény kialakítását, az általános műszaki állapotát, a rendeltetésre való alkalmasságot, berendezései üzembiztos működését, meghatározásra kerülnek az üzemeltetés feltételei, az engedélyezett működési terület (hajózási zóna), a legnagyobb személybefogadó képesség, a megengedett legnagyobb terhelhetőség, a minimális szabadoldal magasság, a biztonsági felszerelések köre, kezelőszemélyzet szükséges létszáma és annak szakképzettség szerinti összetétele, továbbá vizsgáljuk, hogy a funkcionális feladatra való alkalmasság mellett az úszólétesítmény megfelel-e a munka-, a tűz- az egészségvédelmi és a környezetvédelmi előírásoknak” (Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság)

 

Az üzembe helyezési eljáráshoz benyújtandó dokumentumok:

 • Szemlekérelem nyomtatvány
 • 2 darab színes fénykép a kész úszó-munkagépről, kompról, eltérő nézetben
 • kivitelezésre vonatkozó bizonylatok és tanúsítványok
 • hatósági díj befizetésének igazolása

Az üzembe helyezéssel együtt a lajstromba vételt is meg kell kérni.

 

Úszóművek

Úszómű: vízre telepített úszólétesítmény, amely nem rendelkezik önálló meghajtással és meghatározott, állandó helyen a parttal közvetlen vagy közvetett kapcsolatban, kikötött állapotban üzemel.

Üzemeltetési engedélyhez kötött  úszóművek:

 • kereskedelmi szolgáltató úszóművek (gazdaságú célú úszómű)
 • fedélzetén lakótéri felépítmény van kialakítva,
 • fedélzetének területe 25 m2 vagy nagyobb

Engedélyezési eljárás lépései:

 • tervek jóváhagyatása az építés megkezdése előtt
 • kész úszómű bemutatása vízre tétel előtt  és működés közben
 • lajstromozás

Az üzembe helyezés során a műszaki megfelelőséget, az üzemképesség a vízi közlekedésbiztonsági előírások teljesülését, a rendeltetésszerű használatra való biztonságos alkalmasságot vizsgálják.

„Az üzembe helyezési vizsgálat során, a hajózási hatóság vizsgálja az úszómű kialakítását, üzembiztos működését, meghatározza üzemeltetésének feltételeit, engedélyezett működési területét, legnagyobb személybefogadó képességét, megengedett legnagyobb terhelhetőségét, a minimális szabadoldal magasságát, a biztonsági felszerelését, továbbá vizsgálja, hogy a funkcionális feladatra való alkalmasság mellett megfelel-e a munka-, a tűz- az egészségvédelmi és a környezetvédelmi előírásoknak” (Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság).

Az építési terveket az építés megkezdése előtt legalább 60 nappal kell két eredeti példányban a hajózási hatóságnak benyújtani. Az építést műszaki vezetőnek kell irányítania

 

Az üzembe helyezési eljáráshoz benyújtandó dokumentumok:

 • Szemlekérelem nyomtatvány
 • 2 db színes fénykép  a kész úszóműről, eltérő nézetben
 • kivitelezésre vonatkozó bizonylatok és tanúsítványok
 • hatósági díj befizetésének igazolása

Az üzembe helyezéssel együtt a lajstromba vételt is meg kell kérni.

 

A tevékenység ismertetése a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott tájékoztató alapján készült.

Az üzembe helyezések ügyintézésnek díja egyéni megbeszélés alapján kerül megállapításra.