Társ a hajózásban!
Időjárásjelentés
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Facebook

Kikötőkkel kapcsolatos ügyintézés

A Best in Sailing Kft. vállalja kikötők engedélyeztetésének lebonyolítását.

 

Kikötő elvi létesítési engedélyezése

Elvi létesítési engedély kérhető új kikötő létesítése, illetve meglévő kikötő esetében, amennyiben annak rendeltetésének megváltoztatása a cél..

A kérelemnek az alábbiakat kell  tartalmaznia:

 • Adatlap
 • koncepció terv, műszaki leírás, helyszínrajz, a kikötőt használó hajók főbb típusainak főméretei
 • az eljárási díj befizetésének igazolása
 • tervezői jogosultság igazolása

 

Kikötő létesítésének engedélyezése

A kikötő létesítésének engedélyezése iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Adatlap
 • jogerős hatósági engedélyek (környezetvédelmi-, építéshatósági-, vízjogi engedély);
 • építési jogosultságot igazoló okirat
 • a műszaki tervdokumentáció

– kikötőnél a Rendelet 1. számú mellékletében, míg

– csónakkikötőnél a Rendelet 3. számú mellékletében

meghatározott tartalommal 3 példányban;

 • a tervezett kikötő üzemeltetési formájára vonatkozó nyilatkozat;
 • tervezői jogosultság igazolása, tervezői nyilatkozat;
 • vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezetnek, eljárásnak vagy számítási módszernek a szabványossal való legalább egyenértékűségét igazoló építésügyi szakértői vélemény;
 • közművek üzemben tartóinak a szolgáltatás biztosításáról szóló nyilatkozatát, illetve elutasító nyilatkozat esetén a közműkiváltó műszaki megoldás leírása;
 • a földhivatal más célú hasznosításhoz adott engedélye;
 • az eljárási díj befizetési igazolása

 

Kivitelezés megkezdésének bejelentése

Amennyiben a létesítési engedély jogerőre emelkedett, a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább 15 nappal be kell jelenteni:

 • a kivitelezési munka megkezdésének időpontját,
 • a felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr nevét, elérhetőségét szakmai képzettségét, jogosultságát.

 

Kikötő használatbavételi engedélye

A kikötő használatbavételi engedély alapján használható és üzemeltethető. Amennyiebn több fázisban építették a kikötőt, úgy az egyes létesítmény részekre külön-külön is lehet használatbavételi engedélyt kérni.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • létesítmény helyének és rendeltetésének megnevezése
 • a létesítési engedély száma, kelte;
 • kivitelezési munka végzését irányító felelős műszaki vezető  nyilatkozata arról, hogy az építési munkát a létesítési engedélynek megfelelően, szakszerűen végezték, az építmény rendetetésszerű használatra alkalmas,
 • közmű(vek) üzemben tartójának nyilatkozata
 • megvalósulási tervdokumentáció 3 példányban
 • a kikötő üzemeltetési szabályzat tervezete
 • eljárási díj befizetésének igazolása

 

Kikötő fennmaradási engedély

Engedély nélkül vagy szabálytalanul létesített kikötő esetében, ha a szabályossá tétel feltételei fennállnak vagy megteremthetők, fennmaradási engedélyt kell kérni.

Ehhez a kérelemhez csatolni kell a létesítési engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumokat, továbbá

 • felelős műszaki vezető vagy szakértő szakvéleményét arról, hogy a kikötőt szakszerűen építették meg, és  rendeltetésszerű használatra alkalmas
 • tulajdonosi nyilatkozatot a kikötő üzemeltetési formájáról
 • kikötőrend módosítására vonatkozó kérelmet;
 • ha nem rendelkezett kikötőrenddel, a kikötőrend tervezetet;
 • az eljárási díj befizetésének igazolását

 

Kikötő üzemben tartási engedély

A használatbavételi engedélyben meghatározott időszak lejáratát követően kikötő üzemben tartási engedély birtokában üzemeltethető. Ha ennek érvényessége lejárt, vagy a hatóság az üzemben tartást megtiltotta, a kikötő üzemeltetését szüneteltetni kell a további üzemeltetés engedélyezéséig.

Az üzemben tartási engedély meghosszabbítására vonatkozó kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Adatlap
 • a használatbavételi vagy a legutóbbi üzemben tartási engedély kiadása óta elvégett munkálatok leírása
 • eljárási díj befizetésének igazolása

 

Rendeltetéstől eltérő használat engedélyezése

A rendeltetéstől eltérő használat engedélyeztetésekor a létesítési engedélyezési eljárás szabályai az irányadóak.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

 • műszaki tervdokumentáció, a létesítmény jellegétől függően:
 • kikötőnél a Rendelet 1. számú mellékletében, míg
 • csónakkikötőnél a Rendelet 3. számú mellékletében
 • meghatározott tartalommal 3 példányban,
 • nyilatkozat a tervezett üzemeltetési formáról;
 • az eljárási díj befizetésének igazolása

 

Kikötő megszüntetése

A kikötő megszüntetésére vonatkozó kérelemhez csatolandó mellékletek:

 • megszüntetés indoklása
 • a megszűnő kikötő hiányában bekövetkező helyzet hajózásbiztonsági elemzése
 • elbontás utáni helyszínrajz
 • maradványok, anyagok elhelyezésének terve
 • a területnek a kikötő létesítése előtti állapotára történő helyreállításának terve
 • az eljárási díj befizetésének igazolása

 

Adatváltozás

Az adatváltozások az üzemben tartási engedélyben kerülnek átvezetésre

Az átvezetéséhez mellékelni kell

 • Adatlapot;
 • a megváltozott adatok igazolására szolgáló dokumentumokat;
 • az eljárási díj befizetésének igazolását


ÚSZÓMŰVES KIKÖTŐ

Az úszóműves kikötő esetében az úszólétesítmények parthoz tartósan kikötött úszóműhöz köthetnek ki. Ez lehet önálló hajóállomás vagy kikötő része is. Az úszóműves kikötő működtetése is hajózási engedélyhez kötött, melynek megszerzésében a Best in Sailing Kft. segítséget tud nyújtani.

A létesítési engedélyezési tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • „ általános helyszínrajz, műszaki terve
 • a létesítmény vízterületének, valamint a víziút hozzá kapcsolódó 500-500 m hosszú szakaszának mélységvonalas helyszínrajza
 • helyi vízmérce alapadatai
 • a létesítmény részét képező és az azt használó úszó létesítmény(ek) jellemző adatai
 • üzemeltetési rend terve

  úszóműves rakodóhely, hajóállomás, nyilvántartásba vételre kötelezett úszóművekből álló úszóműállás és hajóhíd esetében:

–        a csatlakozó partél elöntési vízszintje

–        közúti kapcsolata

–        az úszólétesítményen elhelyezett mentőeszközök

–        az úszólétesítmények kikötési helyeinek, közlekedési útjainak és munkahelyeinek megvilágítása

–        az alkalmazott úszólétesítmények kikötése és az illetéktelen beavatkozástól való védelme”

(Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság)

 

A tevékenység ismertetése a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott tájékoztató alapján készült.

A kikötőkkel kapcsolatos ügyintézés díja egyéni megbeszélés alapján kerül megállapításra.