Társ a hajózásban!
Időjárásjelentés
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Facebook

Lajstromozási eljárások

A Best in Sailing Kft. vállalja a lajstromozással kapcsolatos valamennyi ügyintézést.

Nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítmények:

 • tengeri és belvízi nagyhajók
 • úszómunkagépek
 • kompok
 • úszóművek
 • kishajók,  motoros vízi sporteszközök

Ezek hivatalos és közhiteles nyilvántartása a lajstrom.

A lajstromozási eljárások közös vonásai:

 • A jogosult kérelmére indulnak.
 • Okirat elve érvényesül
 • A nyilvántartásba vett úszólétesítmény egyedi azonosítója a lajstromszám.
 • A lajstromba jog bejegyzését, törlését, tény feljegyzését és törlését csak megfelelő okirat képezheti
 • Dokumentumokkal kell igazolni a bejegyzést kérelmező jogosult létezését, fennállását és képviseletét
 • A lajstromozást az okmány tanúsítja
 • A lajstrom nyilvános.

 

 Lajstromba vétel

„A lajstrom a nyilvántartásba vételre kötelezett, magyar lobogó alatt üzemelő úszólétesítmények közhiteles nyilvántartása.

A lajstrom tartalmazza a bejegyzett úszólétesítmény azonosításához szükséges adatokat, a tulajdonos, az üzemben tartó és egyéb jogosult adatait, az úszólétesítmény tulajdoni lapján szereplő tulajdoni korlátozásokat, valamint egyéb bejegyezhető jogokat és feljegyezhető tényeket”

(Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság)

 

A lajstromozási eljárás folyamata:

 • Kérelem nyomtatvány kitöltése

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

 • gazdálkodó szervezet esetében aláírási címpéldány és 1 hónapnál nem régebbi cégmásolat
 • az úszólétesítmény eredetét bizonyító okiratok
 • tulajdonjog megszerzését igazoló, belföldön ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által készített okirat
 • külföldön készített magánokirat bejegyzés akkor fogadható el, ha az magyar külképviseleti ellenjegyzéssel vagy közjegyzői hitelesítéssel, közokiratként vagy konzuli felülhitelesítéssel ellátott
 • „külföldről behozott úszólétesítmény esetében a nyilvántartásból történő törlés igazolása. Ha az úszólétesítmény külföldi nyilvántartásban nem szerepelt, akkor azt kell igazolni, hogy az illető ország törvényei szerint nem kötelezett nyilvántartásra, azaz nem áll fenn lajstromozási kötelezettség. A törlési igazolást minden esetben a hivatalos nyilvántartást vezető szervezet állítja ki, a külföldi eladó nyilatkozata e célból önmagában nem elegendő (Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság)
 • a hajtómotor eredetigazolásához forgalmazó által kiállított számla, adásvételi szerződés bemutatása szükséges
 • eljárási díj befizetésének igazolása

 

Átírás (tulajdon bejegyzés)

A lajstromba az alábbi jogok bejegyezhetők vagy abból törölhetők: tulajdonjog, üzembentartói jog, bérleti- és jelzálogjog, önálló zálogjog, haszonélvezeti jog, elő- és visszavásárlási jog, vételi- és végrehajtási jog.

 • A lajstromba az alábbi tények feljegyezhetők vagy a lajstromból törölhetők: felszámolás-végelszámolás ténye, tulajdoni korlátozás, fellebbezés, bírósági jogorvoslati kérelem, elidegenítési és terhelési tilalom, árverés, zár alá vétel, tulajdonjog fenntartással történő eladás, kérelem elutasítása, önálló és törölt zálogjog ranghelyének fenntartása, jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, jelzálog ranghelyéről való lemondás, jelzálogjog ranghelyének megváltoztatása.
 • elveszett, megrongálódott okmány cseréje, pótlása
 • Úszólétesítmény nyilvántartásból való törlése: tulajdonos kérésére, a törlés kérelmének indoklásával
 • Lajstromadat változásakor megváltozott adatok átvezetése a lajstromban.

Az alábbi lajstromadatok változása esetén a következő dokumentumok benyújtása szüksége:

 • elnevezés/név, székhely/lakcím változása esetén a változást tanúsító okiratok benyújtása: gazdálkodó szervezet esetében aláírási címpéldány és 1 hónapnál nem régebbi cégmásolat eredeti példányban, vagy közjegyző által hitelesített másolatban,
  magánszemély esetén a személyi igazolvány/lakcímkártya bemutatása, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányának benyújtása
 • a tulajdonjogban bekövetkezett változás átvezetésére irányuló lajstromozási eljárás elindításához az alábbiakat kell benyújtani:
  Kérelem nyomtatvány
  A tulajdonos létezését igazoló okiratok:

– gazdálkodó szervezet esetén: aláírási címpéldány és 1 hónapnál nem régebbi  cégmásolat,
– társadalmi szervezet esetén: a képviselő aláírási címpéldánya és a bejegyzés tényét  igazoló bírósági végzés – eredeti példányban vagy közjegyző által hitelesített másolatban.

 • tulajdonjog megszerzését bizonyító okirat:   belföldön ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által készített okirat, mely a tulajdonjog megszerzését igazolja
 •  eljárási díj befizetésének igazolása.

 

Lajstromból törlés

Az úszólétesítmény a tulajdonos kérésére és indoklásával törölhető a nyilvántartásból.

 A lajstromból törlés folyamata

 • Kérelem nyomtatvány kitöltése.
 • Törlés okiratban történő indoklása: belföldön ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által készített okirat
 • eljárási díj befizetésének igazolása

 

Okmánypótlás

Az elveszett vagy elhasználódott okmány a tulajdonos indokolt kérelmére pótolható.

A lajstromozást igazoló okmány pótlása iránti eljárás folyamata:

 • Kérelem nyomtatvány kitöltése.
 • eljárási díj befizetésének igazolása

 

 Egyéb lajstromozási eljárások (ténybejegyzés/törlés, adatátvezetés)

A lajstromadat változásait a lajstromban át kell vezetni.

 • elnevezés/név, székhely/lakcím változása esetén a változást tanúsító okiratok benyújtása: gazdálkodó szervezet esetében aláírási címpéldány és 1 hónapnál nem régebbi cégmásolat eredeti példányban, vagy közjegyző által hitelesített másolatban,
  magánszemély esetén a személyi igazolvány/lakcímkártya bemutatása, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányának benyújtása

A lajstromadatok változásának bejegyzéséhez benyújtandó dokumentumok

 • Kérelem nyomtatvány
 • A megváltozott adatokat igazoló okiratok:

–  gazdálkodó szervezet esetén: aláírási címpéldány és 1 hónapnál nem régebbi cégmásolat,

–   társadalmi szervezet esetén: a képviselő aláírási címpéldánya és a bejegyzés tényét igazoló bírósági végzés – eredeti példányban vagy közjegyző által hitelesített másolatban.

 • feljegyezendő vagy törlendő tényt bizonyító okirat:   belföldön ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által készített okirat, mely a tulajdonjog megszerzését igazolja
 • eljárási díj befizetésének igazolása

 

A tevékenység ismertetése a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott tájékoztató alapján készült.

A lajstromozási ügyintézésekkel kapcsolatos díj egyéni megbeszélés alapján kerül megállapításra.