Társ a hajózásban!
Időjárásjelentés
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Facebook

Hajózási üzemeltetési vezető

A hajózási üzemeltetési vezető a hajózási vállalkozás által a hajózási tevékenység irányítására – állandó jelleggel – alkalmazott személy.

Hajózási engedély annak a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetnek adható, aki, illetve amelynek a vezetője vagy hajózási üzemeltetési vezetője (a továbbiakban együtt: vezető) igazolja

a.) személyes megbízhatóságát, és
b.) a hajózási tevékenység végzéséhez szükséges szakmai alkalmasságát.

A személyes megbízhatóság követelményének nem felel meg az a személy,
• aki vízijármű vezetésétől eltiltó jogerős bírósági vagy szabálysértési határozat hatálya alatt áll, továbbá
• akit a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül hajózási bírsággal (Vkt. 59–60. §) sújtottak.

A személyes megbízhatóság követelményének nem felel meg az a személy sem, akire nézve a fentiekben meghatározott kizáró okok valamelyike a kérelem benyújtását követően következik be.
A szakmai alkalmasságot a Vizsgaközpont előtt tett vizsga eredményeként kiadott vizsgabizonyítvány tanúsítja. 

A vizsgára egyénileg vagy a hatóság által jóváhagyott képzésen lehet felkészülni.

Vizsgatárgyak:

A. rész
Tengeri és/vagy belvízi nagyhajóval folytatott hajózási tevékenység

1. BELFÖLDI HAJÓZÁSI TEVÉKENYSÉG 
1.1. Jogi ismeretek
1.2. Kereskedelmi, adózási és számviteli ismeretek
1.3. Piacra jutási ismeretek
1.4. Hajózási műszaki és üzemviteli ismeretek
1.5. Hajózásbiztonsági és környezetvédelmi ismeretek
2. NEMZETKÖZI HAJÓZÁSI TEVÉKENYSÉG
2.1. Belvízi hajózási tevékenység (kiegészítés az 1. ponthoz)
2.2. Tengeri hajózási tevékenység (kiegészítés az 1. ponthoz)

B. rész
Komppal, személyszállító kishajóval, úszómunkagéppel folytatott hajózási tevékenység, továbbá úszólétesítményen, illetve úszólétesítménnyel végzett egyéb gazdasági tevékenység
1. Általános vállalkozási ismeretek
2. Számviteli és adózási ismeretek
3. Munkáltatói ismeretek
4. Hajózási vállalkozási ismeretek

Nem szükséges az A. rész 1. pont 1.4. és 1.5. alpontjában meghatározott hajózási szakmai tárgyakból vizsgát tennie annak a személynek, akinek
• belvízi nagyhajó vezetésére jogosító képesítése,
• tengerész fedélzeti tiszti, vagy magasabb képesítése vagy
• hajózási szakirányú egyetemi, főiskolai végzettsége
van.

Továbbá annak a személynek, aki az Európai Közösség valamely másik tagállamának illetékes hatósága által kiállított szakmai alkalmasságot igazoló vizsgabizonyítványt, illetve a másik tagállam által kiállított – a fentiekben meghatározott valamely feltétel meglétét tanúsító – képesítést vagy igazolást mutat be.

Az A. rész 2. pontjában szereplő kiegészítések külön – külön és egyben is letehetőek, az A. rész 1. pontjából tett sikeres vizsgát követően, akár ugyanazon a vizsganapon.
Az A. rész 1. pontjában felsorolt vizsgatárgyak megléte esetén a B. rész teljesítettnek minősíthető.

A B. rész esetében a következő tevékenységek ellátására szerezhető képesítés:
• komppal folytatott hajózási tevékenység,
• kishajóval folytatott hajózási tevékenység,
• úszómunkagéppel folytatott hajózási tevékenység és
• egyéb gazdasági tevékenység*

A vizsgára bocsátás feltételei:
• Kitöltött jelentkezési lap
• Tanfolyamdíj befizetése
• Vizsgadíj befizetésének igazolása

Képzés helyszíne: Agárd

Képzés időtartama: 2 nap

*Forrás: https://vizsgakozpont.hu/hajozas/hajozasi-uzemeltetesi-vezeto

A tanfolyam díja- LINK

A tanfolyam díja tartalmazza az elméleti oktatást, valamint a tananyag elektronikus úton történő hozzáférését.

A vizsgadíj külön fizetendő!

A vizsgán való részvétel csak akkor lehetséges, ha a jelentkező a vizsga időpontja előtt legalább 10 munkanappal leadja a jelentkezési lapját és minden szükséges dokumentumot, továbbá az összes feltételnek eleget tesz.

Jelentkezem