Társ a hajózásban!
Időjárásjelentés
Velencei tó
2023. február 1. szerda, 00:41
Részben felhős
Részben felhős
3°C
Hő-érzet: -3°C
Nyomás: 1020 mb
Pára: 74%
Szelek: 5 m/s W
Széllökések: 7 m/s
UV-Index: 0
Napkelte: 07:13
Napnyugta: 16:47
More forecast...
 
Facebook

Matróz

A matróz feladatai a következők:
tisztán tartja az úszóművet, a fedélzetet, rendszeres karbantartással üzemképes állapotban tartja a fedélzeti gépeket. A matróz rozsdátlanítja és festi az úszólétesítmény acélszerkezetét, továbbá megjavítja a különböző köteleket. Horgonyzási,  kötélmanőverezési (gépnélküli), zsilipelési műveletetekben az irányítás mellett dolgozik, szolgálati csónakkal kisegítő munkát végez. Betartja a technológiai előírásokat, írásos és szóbeli utasításokat, a Hajózási Szabályzat vonatkozó előírásait, valamint a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. Ellátja a tű vagy lékesedési riadó esetére meghatározott feladatait.

Rendkívüli eseményről, veszélyforrásról a matróz tájékoztatja munkahelyi vezetőjét, munkatársait.Rendben tartja a tűzoltó rendszert és az eszközöket, vízbőlmentést végez, sérülés esetén elsősegélyt nyújt.

Indulásnál, érkezésnél kezeli a köteleket és egyéb kikötőeszközöket, részt vesz a hajózási kötelék összeállításában, közreműködik a különleges hajóműveletek végrehajtásában, őrszolgálatot ad.

Ellenőrzi és biztosítja a rakterek árufogadásra való alkalmasságát, a matróz közreműködik a személyszállítási feladatok végrehajtásában, információval látja el az utasokat, segít a ki- és beszállásban. Betartatja a biztonsági előírásokat, előzékeny, udvarias magatartást tanúsít. Részt vesz a vendéglátásban. Figyelemmel kíséri az úszólétesítmény működéséhez szükséges készletet, jelenti a fogyást. Közreműködik a különféle készletek beszerzésében, a hulladékkezelésben.

A matróz képzés célja, hogy a „belvízi utakon közlekedő úszó létesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról” szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet mellékleteként kiadott, az „1., 2., 3. és 4. zónába sorolt belvízi utakon üzemeltetett hajók és úszómunkagépek szemleszabályzata 23.02 cikk 2.2 pontjában meghatározott matrózképesítés megszerzése jóváhagyott tanfolyam keretén belül történjen.

A képzés célja továbbá, hogy a jelöltek munkába állásuk előtt ismerjék meg, és sajátítsák el a matrózok legfontosabb feladatait, valamint legyenek tisztában a munkába állás legfontosabb szabályaival, és a matrózok feladatkörével.

A matróz  képzések az igényekhez igazodó időpontban, megfelelő létszám (6 – 10 fő) esetén indulnak.

Vizsgára bocsátás feltételei

 • Személyi igazolvány alapján kitöltött jelentkezési lap
 • Betöltött 18. életév
 • Igazolás orvosi egészségügyi alkalmasságról (orvosilag érvényes Hajós Szolgálati Könyv)
 • A hatósági vizsgadíj befizetésének igazolása
 • Jóváhagyott tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás

Tanfolyamra való felvétel és vizsgára bocsátás feltételei

 • Személyi igazolvány alapján kitöltött jelentkezési lap leadása
 • Tanulmányi Szerződésben foglaltak elfogadása és aláírása
 • Betöltött 18. életév
 • Tanfolyamon való részvétel
 • A tanfolyamdíj befizetése, amely a felkészültségtől függően egyénileg kerül megállapításra

Tantárgyak

 • Jogszabályok ismerete                                                                                          4 óra
 • Hajós szakmai ismeretek, kötélmunkák                                                            14 óra
 • Elsősegélynyújtás, munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek                  8 óra
 • Szakmai és evezési gyakorlat, vízbőlmentés                                                     11 óra

 

Az elméleti képzés helyszínei:

 • Agárd
 • Budapest

A gyakorlati képzés helyszíne:

A Szentendrei-Duna 10 + 200 – 10 + 070 fkm szelvényei között.

 

A matrózvizsga lebonyolítása, felmentések a vizsgatárgyak alól

A vizsgabizottság tagjai

A vizsgabizottság legalább két főből áll: a vizsgabizottság elnökéből (aki a képző szerv üzemeltetési vezetője), valamint egy vizsgabizottsági tagból (aki a tanfolyam előadóiból kerül ki).

Az elméleti vizsgán a jelölt az oktatott tantárgyakból két – két kérdést húz. A vizsgázó megfelel a tárgyi vizsgán, ha a kihúzott kérdédsek mindegyikére önállóan, vagy rávezető kérdések segítségével igazolja a tananyag elsajátítását.

A jelölt nem felel meg, ha még rávezető kérdések segítségével sem tud a tantárgy valamelyik kérdésére válaszolni.

Gyakorlati vizsga alól felmentés nem adható.

A „Hajózási Szabályzat”, valamint az „Elsősegélynyújtás, környezet- és tűzvédelmi ismeretek” vizsgaelemekből a kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítéssel rendelkező jelölt kérelemre felmentést kaphat.

A vizsgajegyzőkönyvet a tanfolyam szervezője egy munkanappal a vizsga előtt lezárja. A lezárt jegyzőkönyvet a vizsgabizottság nem módosíthatja.

A vizsgajegyzőkönyvben a sikeres vizsgát „M”, a sikertelen vizsgát ”B” betűvel kell jelölni. A felmentést kapott vizsgaelemet „fm” jelöléssel, aki a vizsgán nem jelent meg egy vízszintes vonallal kell jelölni.

Az a jelölt, aki a vizsgán nem jelent meg, és távolmaradását legalább egy munkanappal a vizsga megkezdése előtt nem jelezte, csak megismételt vizsgát tehet.

Azt a jelöltet, aki a vizsgán nem megfelelő állapotban jelent meg (alkoholos, gyógyszeres, stb.) a vizsgabizottság köteles a vizsgától eltiltani.

A gyakorlati vizsga evezési vizsgaelemén a jelölt nem felelt meg, ha a kitérési szabályokat, valamint a vízbőlmentés műveletét nem az előírásoknak megfelelően hajtotta végre. A többi gyakorlati elem esetében a jelölt nem felel meg, ha a vizsgaelemek több mint 75 %-át nem tudta végrehajtani.


Jelentkezem