Társ a hajózásban!
Időjárásjelentés
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Facebook

Víziúton történő munkavégzéssel kapcsolatos ügyintézés

A Best in Sailing Kft. vállalja vízi munkavégzések engedélyeztetésének lebonyolítását.

 

Víziúton történő munkavégzés: olyan munkavégzés, mely befolyásolja a víziúton a víziút állapotát, a hajózás biztonságát és a közlekedést.

 

Az egyedi engedély iránti kérelmet a tervezett tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal kell benyújtani. Az engedély előírhatja a Hajósoknak szóló hirdetmény közzétételét.

Víziúton történő munkavégzési kérelem tartalma és mellékletei.

Az egyedi engedély iránti kérelemben fel kell tüntetni:

 • a kivitelező nevét, székhelyét (telephelyét) vagy lakóhelyét, továbbá telefonszámát (a kivitelezőnek rendelkeznie kell érvényes Hajózási Engedéllyel),
 • a munkában részt vevő úszólétesítmény(ek) fajtáját, lajstromszámát, nevét, jelét,
 • az úszólétesítmény milyen lobogó alatt közlekedik
 • munkavégzés megnevezését, pontos időtartamát (a munkakezdés és befejezés dátumát, több szakaszban végzett munkánál időpontokra és a helyszínekre lebontott ütemtervet) és helyszínét (folyamkilométer, azonosítási pontok)

A víziúton történő munkavégzési kérelemhez csatolandó mellékletek:

 • a kérelmező megbízási nyilatkozatát, ha a munkát végző (kivitelező) nem azonos a kérelmezővel és a vízjogi engedélyessel,
 • az engedélyhez kötött kikötői és vízi létesítmények építésével kapcsolatos vízi munka esetén műszaki ellenőr és felelős műszaki vezető adatait
 • a munkavégzés helyszínéről készített helyszínrajzot, amelyen a munkavégzés helyét, hosszát és a parttól, valamint a hajóúttól való távolságát is méretarányosan fel kell tüntetni,
 • a munka leírását
 • a beavatkozáshoz szükséges egyéb érvényes engedély (például vízjogi, bányafelügyeleti, hírközlési hatósági) hiteles másolatát
 • az illetékes Vízügyi Igazgatóság kezelői hozzájárulását kitűzési tervet (ha szükséges),
 •  ideiglenes rakodás esetében a kirakandó áru megnevezését és tervezett kirakási mennyiségét (tonnában), valamint a kirakóhely parti terület tulajdonosának hozzájárulását.
 • eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot

 

A tevékenység ismertetése a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott tájékoztató alapján készült.

A vízi munkavégzéssel kapcsolatos ügyintézés díja egyéni megbeszélés alapján kerül megállapításra.