Társ a hajózásban!
Időjárásjelentés
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Facebook

Hajózási engedély megszerzésének ügyintézése

Cégünk vállalja a hajózási engedély ügyintézésének lebonyolítását.

Hajózási tevékenységet hajózási engedély birtokában lehet végezni.

Nem kell hajózási engedély:

 • „a nyilvántartásba vételre nem kötelezett úszólétesítményekkel végzett tevékenységhez,
 • központi költségvetési szervek jogszabályban előírt feladatainak saját eszközökkel való ellátásához,
 • természetes személy vagy sportegyesület kizárólag kedvtelési célból folytatott hajózási tevékenységéhez, kivéve az oktatási céllal folytatott hajózási tevékenységet,
 • úszómű szálláshelyként vagy kikötő, hajózási létesítmény elemeként történő üzemeltetéséhez, kivéve a gazdasági célból történő üzemeltetést,
 • az EGT-államok hajózási hatóságai által kiállított hajózási engedély alapján végzett hajózási tevékenységhez.”
  (Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság)

 

Hajózási engedély magyarországi székhelyű jogi személy és gazdálkodó szervezet részére adható.

A hajózási engedély kérelmet adatlapon kell benyújtani az ahhoz csatolt mellékletekkel. Az adatlaphoz, kérelemhez csatolni kell, illetve fel kell tüntetni:

 • a kérelmező nevét, székhelyét (telephelyét), telefonszámát;
 • azt a tevékenységet, amelyre a kérelmező a hajózási engedély kiadását kéri (gazdasági célú hajózási tevékenység: hajózási tevékenység: vízen történő személyszállítás és árufuvarozás, más úszólétesítmény vízen vontatással, tolással vagy mellévett alakzatban való továbbítása, továbbá úszólétesítmények a vízen egyéb célból való működtetése)
 • azoknak az úszólétesítményeknek a fajtáját, lajstromszámát, nevét, jelét, összes vízkiszorítását, amelyekkel a kérelmező a hajózási tevékenységet folytatni kívánja,
 • egy hónapnál nem régebbi eredetiben, vagy közjegyző által hitelesített másolatban a cégkivonatot és aláírási címpéldányt, egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány közjegyző által hitelesítet másolatát, illetve a nem gazdasági társaságként működő jogi személyeknél a tevékenység végzésének jogszerűségét bizonyító okirat (pl.: alapító okirat) az aláírásra jogosultak aláírási nyilatkozatának közjegyzővel hitelesített másolatát,
 • Hajózási üzemeltetési vezetői vizsgabizonyítvány fénymásolatát
 • engedélyes nyilatkozatát, hogy a hajózási üzemeltetés vezető állandó jelleggel alkalmazott személy;
 • pénzügyi teljesítőképességet igazoló okiratokat
 • a hajózási üzemeltetés vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy nem áll vízi jármű vezetésétől eltiltó jogerős bírósági vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. ( Nem felel meg a személyes megbízhatóságnak az a személy, sem akit a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül hajózási bírsággal sújtottak. )
 • ha az üzemben tartó nem azonos az úszólétesítmény tulajdonosával, a kérelem benyújtásához a tulajdonos hozzájárulása szükséges.
 • a hajózási üzemeltetési vezető három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát
A tevékenység ismertetése a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott tájékoztató alapján készült.

A hajózási engedély ügyintézésnek díja egyéni megbeszélés alapján kerül megállapításra.