Társ a hajózásban!
Időjárásjelentés
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Facebook

Jogi képviselet

Magyarországon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Hajózási Hatósági Főosztályának Hajóüzembiztonsági és Regiszteri Osztálya tartja nyilván a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7. § (1) bekezdése által meghatározott lajstromköteles úszólétesítményeket, mely szerint lajstromköteles az a vízi jármű, amelynek hossza meghaladja a 6, 2 métert, névleges vitorlafelülete meghaladja a 10 m2-t, illetőleg motorteljesítménye meghaladja a 4 kW-ot.

A lajstromba történő bejegyzés feltétele, hogy a vízi jármű építésekor tett nyilatkozat, illetőleg a vízi jármű tulajdonjogának megszerzéséről szóló szerződés – hajó adásvételi szerződés – és az ahhoz kapcsolódó egyéb nyilatkozatok ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba kerüljenek megszerkesztésre, elkészítésre, majd ügyvéd által ellenjegyzésre.

A hatályos szabályozás szerint a Magyarországon lajstromozott, de külföldön például Horvátországban, Spanyolországban, Olaszországban, vagy Franciaországban magyar lobogó alatt horgonyzó hajókra vonatkozó adásvételi szerződés csak akkor lajstromozható, ha ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba kerül megszerkesztésre, elkészítésre, majd ügyvéd által ellenjegyzésre.

Különleges jogi természete miatt a vízi jármű, mint ingóság a hatályos jogszabályok szerint „quasi ingatlannak” minősül, tulajdoni lapja van, jelzálogosítható.

Ezen szabályozásnak megfelelően a két tanú előtt aláírt hajó adásvételi szerződés alapján nem jegyezhető be a tulajdonjog, a hajó nem lajstromozható!


A Best in Sailing Kft. célja, hogy Ügyfelei részére teljes körű jogi szolgáltatást nyújtson, melynek része a gyors és eredményes hajó adás-vételi szerződés megkötése valamint ügyvédi tanácsadás és teljes körű lebonyolítás minden egyéb, hajókkal kapcsolatos kölcsön-, és jelzálog szerződéssel, hajó bérleti, hajó ajándékozási, hajóra vonatkozó haszonélvezeti jog alapítási, haszonélvezeti jog megszüntetési, használati megosztási szerződéssel, öröklési szerződéssel, végrendelettel, használati szerződéssel, külföldi magánszemélyek magyarországi hajóvásárlásához szükséges okiratok elkészítésével, és bármely felmerülő hajózási hivatali eljárással kapcsolatosan.


Célunk továbbá, hogy vállalkozásunk a bizalmukkal megtisztelő – hajóépítő társaságok, hajó márkakereskedő,- forgalmazó társaságok, hajó közvetítő társaságok, hitelközvetítő társaságok, pénzügyi intézmények, pénzügyi vállalkozások, pénzintézetek, bankok részére teljes körű jogi szolgáltatást nyújtson, melynek keretében közbeszerzési megállapodásokat, kikötő projekt-kivitelezési vállalkozási szerződéseket, hajó kölcsön-, és jelzálog szerződéseket, hajó -lízingszerződéseket, banki flotta finanszírozási szerződéseket, kikötő projekt jogi előkészítéséhez szükséges okiratokat, új-, és használt hajókra vonatkozó hajó adásvételi szerződéseket, mint ügyvédi okiratokat szerkesszen, továbbá kikötő-projekttel kapcsolatos vízügyi engedélyezési, földmérési, térképészeti, különleges földhivatali, építészeti, közigazgatási engedélyezési, hajó végrehajtási, bírósági végrehajtási záradékoltatási, polgári peres és nem peres ügyeket intézzen, továbbá közreműködjön külföldi hajók megvásárlása, tartós bérlete, lízingje ügyében.