Társ a hajózásban!
Időjárásjelentés
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Facebook

Különleges szállítás

A Best in Sailing Kft. vállalja a különleges szállításokkal kapcsolatos ügyintézések lebonyolítását.

 

Különleges szállítás:  úszólétesítmény továbbítása, a vízi út paramétereinek nem megfelelő rakomány szállítása, olyan szállítás, amely egyébként közlekedési korlátozás alá esik, továbbá az úszólétesítmény rendeltetéstől eltérő használata.

 

Az üzemképes úszómű helyváltoztatása akkor minősül különleges szállításnak, ha a továbbított úszómű, illetve úszóművek

 • együttes vízkiszorítása meghaladja a továbbító géphajó vízkiszorításának kétszeresét, vagy
 • együttes méretei meghaladják a jogszabályban vagy átmeneti rendelkezésben a vízterületre meghatározott kötelékméreteket, vagy
 • együttes mérete (hossza és vagy szélessége) a hajóokmány szerint az úszóművet, illetve úszóműveket továbbító hajóval továbbítható kötelékméretet túllépi,
 • nem szerepelnek a magyar hajólajstromban,
 • szállítása külföldi vízi utat is érint.”

(Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság)

 

A különleges szállítás kérelmet a tervezett tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.

 Különleges szállítás kérelem tartalma és mellékletei.

 • Kivitelező neve, székhelye, elérhetősége  (a kivitelezőnek rendelkeznie kell érvényes Hajózási Engedéllyel)
 • a szállításban résztvevő úszólétesítmény(ek) fajtája, lajstromszáma, neve, jele
 • az úszólétesítmények milyen lobogó alatt közlekednek

Csatolandó mellékletek

 • Szállítás időtartama és földrajzi viszonylata
 • A továbbító vagy a szállítást végző hajó fajtája, lajstromszáma, neve, jele, összes vízkiszorítása és főgépteljesítménye
 • Úszómű nyilvántartási száma,
 • Okmánnyal nem rendelkező úszólétesítmény fő műszaki paraméterei
 • Rakománytovábbítás esetén a rakomány tömege, megnevezése, elhelyezése, mérete,
 • Korlátozás alóli felmentési kérelem indoka,
 • Ha a szállítást nem a magyar lajstromban nyilvántartott úszólétesítmény végzi, az üzemeltető részére az úszólétesítmény lobogója szerinti államban kiadott tevékenységi engedély másolata
 • Kérelmében szereplő létesítmények tervrajza,
 • A tevékenységhez más jogszabály által megkövetelt engedély
 • Eljárási díj befizetésének igazolása

 

A tevékenység ismertetése a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott tájékoztató alapján készült.

A különleges szállítással kapcsolatos ügyintézés díja egyéni megbeszélés alapján kerül megállapításra.